Email
YouTube
FB
Twitter

Proizvodnja kamenog agregata

 

RJ Majdani

"Novi Pazar - put" ima dve proizvodne radne jedinice: Baze i Majdan. Na bazama vršimo proizvodnju asfalta i betona, a na majdanima proizvodnju kamenog agregata. Najveći deo proizvodnje je namenjen gradilištima koja izvodimo, dok jedan manji deo prodajemo trećim licima.

Majdan "Podstran potok"

Mala slika

Za potrebe Preduzeća, majdan "Podstran potok" počinje da se koristi 1962. godine, mada je njegova eksploatacija počela znatno ranije. Ležište "Podstran potok" nalazi se 12 km zapadno od Novog Pazara, pored puta Pazarište - Sopoćani. Mrežom asfaltnih puteva povezano je sa Novim Pazarom, Sjenicom, Tutinom, kao i sa donjom Pešteri preko Delimeđa. Preko grada Raške takođe je povezano i sa železnicom, te se može reći da se ležište nalazi na veoma povoljnoj lokaciji.

 

Površinski kop je otvoren, sa 13 etaža visine između 15 i 20 m (od kote 635 m u podini, do 825 m na vrhu). Etaže su zbog uslova terena povezane prilično stmim pristupnim putevima, podužnog nagiba do 10 %. Najveća transportna dužina od mesta otkopavanja do drobiličnog postrojenja iznosi oko 1500 m.

Oprema

Mala slika

Na majdanu u proizvodnom procesu koristimo savremenu mehanizaciju i opremu renomiranih svetskih proizvođača, kao što su Atlas Copco bušilica, Volvo i Astra damperi, Fiat Hitachi bageri.

 

U sklopu Majdana "Podstran potok" nalazi se i stabilno postrojenje za drobljenje i klasiranje (proizvodnju kamenog agregata za asfalt i beton). Projektovani kapacitet drobiličnog postrojenja je 150.000 m3 rovnog kamena na godišnjem nivou, ali smo često beležili i proizvodnju iznad projektovane. Vršimo proizvodnju frakcija različitih granulacija (0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm i 16-32 mm), kao i tampona (0-31 mm i 0-60 mm).

 

Zbog velikog prostora i razuđenosti gradilišta, javlja se i problem brzog i efikasnog obezbeđenja kamenog materijala za nasipe, donji stroj puta i tamponskog agregata. Iz tog razloga, 2010. godine je nabavljena mobilna drobilica tipa Mobireks MR 100 Z, nemačkog proizvođača "Kleemann". To je savremena udarno-rotaciona drobilica, koja u svom sklopu ima i vibrosito (S modul). Kapacitet proizvodnje joj je oko 100 m3/h, u zavisnosti od karakteristika kamena i glinenih primesa. Zahvaljujući mogućnosti prosejavanja materijala, ovom drobilicom je moguće proizvesti dve vrste tamponskog agregata: 0-60 mm i 0-31.5 mm, što uslovljavaju potrebe gradilišta.

Slika 1

Majdan "Podstran potok" - drobilično postrojenje

Slika 2

Bušilica Atlas Copco ROC F6

Ostale fotografije proizvodnje kamenog agregata možete pogledati ovde: