Email
YouTube
FB
Twitter

Standardi (sertifikati)

Sertifikat ISO 9001 (QMS)

Mala slika

U svim svojim organizovanim procesima rada, preduzeće dosta pažnje posvećuje poštovanju kvaliteta, kako pri pružanju usluga na redovnom održavanju, tako i prilikom izvođenja radova, u proizvodnji materijala, kao i prilikom nabavke i eksploatacije opreme i mehanizacije, što se odražavalo na podizanje ukupnog renomea. Postizanje zahteva kvaliteta se ogledalo kroz poštovanje tehničkih normativa i standarda, što je Preduzeću stvaralo mogućnost za aktivno uključenje u pripremi za ispunjenje strogih zahteva Standarda ISO 9001, koji su postavljeni kao uslov koji moraju ispunjavati firme koje žele ostati konkurentne na tržištu.

 

"Novi Pazar - put " poseduje sertifikat za kvalitet ISO 9001 od 2004. godine. Nakon zvanične provere od strane sertifikacionog tela SGS-a 14.07.2004. i URS-a 03.10.2020. potvrđeno je da je sistem menadžmenta kvalitetom zaživeo u svim fazama izvođenja redovnih radnih aktivnosti - tj. da se sve aktivnosti u Preduzeću odvijaju po definisanom sistemu usvojenih Procedura i Uputstava.

 

Od dobijajnja sertifikata, pa do danas vršene su redovne godišnje provere prilikom kojih su eksterni proverivači davali pozitivno mišljenje o posedovanju dobijenog sertifikata i potvrđivali da je data Izjava o politici kvaliteta u potpunosti prihvaćena i da je ista postala osnov našeg poslovanja. Zahvaljujući tome, na svake tri godine smo imali veoma uspešne resertifikacije Standarda ISO 9001 čime smo potvrdili da smo u stanju ne samo da dostignemo, već i da održimo visok stepen kvaliteta u poslovanju.

 

Sertifikat ISO 14001 (EMS)

Mala slika

Svesni da je zdrava životna sredina osnov opstanka posebnu pažnju posvećujemo njenom očuvanju. Naše opredeljenje da radimo kvalitetno ne bi imalo svoj puni smisao ukoliko sa tim radom ne bismo i životno okruženje učinili još boljim. Zbog toga smo uložili puno napora u standardizaciji procedura u očuvanju životne sredine, pa smo 2009. godine dobili i sertifikat za zaštitu životne sredine ISO 14001 (EMS) koji smo uspešno resertifikovali svake treće godine godine.

 

Sertifikat ISO 45001 (OHSAS)

Mala slika

Bezbednost naših radnika i ostalih učesnika u saobraćaju je nešto o čemu smo uvek vodili računa. To smo pokazali i posvećenom pristupu u procesu dobijanja sertifikata ISO OHSAS 18001:2007 - Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. Takav pristup nam se isplatio, pa smo 19. Maja 2015 imali uspešnu proveru i dobijanja sertifikata za zaštitu na radu, a od 02.10.2020 godine posedujemo ISO OHSAS 45001:2018.

 

CompanyWall: AAA ocena boniteta

Mala slika

Prema finansijskim podacima koje ocenjuje renomirana internacionalna bonitetna kuća CompanyWall, naše preduzeće već treću godinu zaredom ostvaruje odličan bonitet i ima najvišu bonitetnu ocenu: AAA. Nosioci smo međunarodno priznate plakete Zlatne bonitetne izvrsnosti, prepoznatljivog i prestižnog simbola uspeha i pouzdanosti jedne kompanije u poslovnom svetu.

Sertifikat bonitetne izvrsnosti je ogledalo uspeha i službeno priznanje postojanog i sigurnog poslovanja. Bonitetnu izvrsnost su uspele da steknu samo firme koje ispunjavaju visoke standarde poslovne etike i koje su se kroz duži vremenski period pokazale kao pouzdan poslovni partner koji zaslužuje pažnju i poverenje. Nosioci sertifikata bonitetne izvrsnosti nalaze se u samom vrhu domaće privrede i stoje rame uz rame sa najuspešnijim internacionalnim kompanijama.

CompanyWall Business dodeljuje sertifikat bonitetne izvrsnosti poslovnim subjektima koji su ocenjeni najvišim bonitetnim ocenama AAA, AA+ i A+. Najviša bonitetna ocena, AAA, označava izuzetno jaku sposobnost izvršavanja finansijskih obaveza. Sertifikat potvrđuje da je poslovni subjekt u grupi preduzeća s najboljom bonitetnom ocenom u Srbiji i da spada u sam vrh bonitetne izvrsnosti.

Bonitetna ocena je skup standardizovanih podataka koji obuhvata kompletno poslovanje poslovnog subjekta. Sertifikat bonitetne izvrsnosti dobija se posebnom metodologijom i analizom finansijskog izveštaja i drugih brojnih faktora. Evaluaciju boniteta vrši tim ekonomskih stručnjaka, na osnovu zvaničnih podataka o proceni kreditne sposobnosti, cash flow analizi, kao i analizi stanja i kretanja prihoda, strukture imovine i kapitala, i drugih finansijskih i ekonomskih elemenata.

Sertifikat bonitetne izvrsnosti dodeljuje se kao potvrda o uspešnosti kompanije i njenom sigurnom poslovanju. Sertifikovane firme ovim činom stiču kredibilno priznanje odgovornosti i postojanosti. Posedovanjem sertifikata, kompanija povećava svoj kredibilitet na tržištu i dobija svedočanstvo o dugogodišnjem sistematskom i kvalitetnom radu, a klijentima i partnerima potvrđuje sigurnost poslovanja sa finansijskog i ekonomskog aspekta. Sertifikat bonitetne izvrsnosti otvara vrata za proboj na različita tržišta i olakšava komunikaciju s potencijalnim klijentima.

 

IMS politika

Mala slika

Misija, odnosno osnovni razlog iz koga je kompanija NOVI PAZAR-PUT d.o.o. i osnovana, je da kontinualno poboljšava zadovoljstvo postojećih klijeneta, odnosno, izgradi poverenje kod potencijalnih klijenata, u domenu usluga izgradnje i održavanja objekata niskogradnje, proizvodnje betona, asfalata i kamenih agregata.

 

Naša vizija na lokalnom tržištu je da ostanemo klijentov osnovni oslonac kada su u pitanju poslovi iz oblasti našeg poslovanja.

 

Našu viziju mislimo da ostvarimo kroz realizaciju utvrđenih strateških ciljeva:

 

 • striktno poštovanje svih sistemskih dokumenata, dobre radne prakse, zahteva regulative, kako domaće tako i međunarodne i svih tehničkih normativa,
 • integritet u pružaju usluga i proizvodnji proizvoda, i
 • posvećenost ljudi za dostizanje očekivanja svih zainteresovanih strana, a pre svega klijenata.

 

Verujemo da ćemo na ovaj način, kroz naše proizvode i usluge, učiniti poboljšanje kod klijenata, zaposlenih, vlasnika i ostalih zainteresovanih strana u širem kontekstu.

 

Ovo postižemo kroz:

 

 • Razumevanja zahteva ali i očekivanja klijenata, bez obzira da li su ona eksplicitno izražena ili ne;
 • Potpunu uključenost svih ljudi sa kojima realizujemo naše proizvode i usluge;
 • Adekvatan razvoj svih zaposlenih i jake kompetencije;
 • Stalnu internu i eksternu kontrolu naših procesa i procesa naših važnih isporučilaca proizvoda i usluga;
 • Stalno poboljšanje identifikovanih procesa, sistema menadžmenta i svih zaposlenih
 • Dugoročno zadovoljenje potreba zainteresovanih strana
 • Brzo reagovanje na sve propuste, kroz sistemski postavljen pristup, sa ciljem da se takvi slučajevi minimiziraju i reše uvek u na vreme, poštujući ugovorne, regulatorne zahteve, uz održavanje kontinuiteta sopstvenog poslovanja;
 • U našem radu,između ostalih, identifikovali smo i prioritetno smo posvećeni rešavanju potencijalnih aspekata koji se onose na moguću kontaminaciju zemljišta, vazduha, kao i racionalnu upotrebu prirodnih resursa;
 • U realizaciji IMS politike i ciljeva sistema menadžmenta učestvuju svi zaposleni, a prioritetno rukovodstvo preduzeća;
 • Rukovodstvo u skladu sa postavljenim ciljevima i strategijom razvoja, podstiče svest o značaju u zaštiti životne sredine i pitanjima bezbednosti i zdravlja na radu i ostvaruje poboljšanje na sistematičan način u procesima rada;
 • U svom radu se orijentišemo na usluge visokog kvaliteta koristeći savremenu opremu, nova tehnička tehnološka dostignuća i stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenih;
 • Na principima saradnje, uzajamnog poverenja i uvažavanja u našu Politiku IMS sistema menadžmenta uključujemo i sve relevantne isporučioce i ostale zainteresovane strane;
 • Cilj je da implmentacijom IMS zadovoljimo zahteve zainteresovanih strana, realizacijom aktivnosti na način da doprinosi očuvanju životne sredine i sprečavanju zagađenja, povreda i profesionalnih oboljenja;
 • Poboljšanje u smislu unapređenja celokupnog IMS sistema je kontinuiran proces i stalni zadatak rukovodstva;
 • Svoje aktivnosti izvodimo sa ciljem stalnog sprečavanja zagađenja životne sredine, poboljšanom učinku u uticaju na životnu sredinu kao i bezbednosti i zdravlja naših zaposlenih i svih trećih lica kada su pod našom kontrolom;
 • Posvećeni smo ispunjenju svih zakonskih, podzakonskih i, kada se jave, drugih zahteva;
 • Sa Politikom IMS upoznati su i moraju se pridržavati svi zaposleni kao i treća lica pod našom kontrolom;
 • Politika IMS je dostupna zainteresovanim stranama.

 

Slika 1

ISO 9001 (QMS)

Slika 2

ISO 14001 (EMS)

Slika 3

ISO 45001 (OHSAS)

Slika 4

AAA ocena boniteta (2021)

Slika 5

AAA ocena boniteta (2022)

Slika 6

Plaketa CompanyWall

Slika 7

Sertifikati bonitetne izvrsnosti

Slika 8

IMS politika