Email
YouTube
FB
Twitter

Tekući projekti

 

Lokalni put Rasno-Cetanoviće

 Lokacija:  Sjenica

Godina:  2024

Dužina radova:  4,5

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Državni put IIA-203, deonica Tutin-Mehov Krš

Projekat 2

 Lokacija:  Tutin

Godina:  2024

Dužina radova:  7,7

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Državni put IIA-204, deonica Baćica-Rasno

Projekat 3

 Lokacija:  Sjenica

Godina:  2024

Dužina radova:  7

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Državni put II-A205, deonica Tutin-Vuča

Projekat 4

 Lokacija:  Tutin

Godina:  2024

Dužina radova:  3

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Lokalni put „Stari put Rijeke“ u mestu Ribariće

 Lokacija:  Tutin

Godina:  2023

Dužina radova:  0,59

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Sanacija klizišta "Palež"

Projekat 6

 Lokacija:  Kraljevo

Godina:  2023

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Krug manastira Žiča

Projekat 7

 Lokacija:  Kraljevo

Godina:  2023

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Odvodnjavanje projekta brze magistralne saobraćajnice Požarevac - Golubac

Projekat 8

 Lokacija:  Požarevac

Godina:  2023

Dužina radova:  40

Investitor:  Inkop d.o.o. i Nukleus d.o.o.

Radovi na asfaltiranju auto-puta Valjevo - Lajkovac

Projekat 9

Godina:  2022

Dužina radova:  18,5

Investitor:  JP "Putevi Srbije"