Email
YouTube
FB
Twitter

Tekući projekti

<<
<
>> >
str. 1 / 2

 

Lokalni put Studenica - Rudno

 Lokacija:  Studenica

Godina:  2022

Dužina radova:  3,2

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Sanacija kolovoza na dršavnom putu IB-22 u naselju Progorelica

 Lokacija:  Kraljevo

Godina:  2021

Dužina radova:  1

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Obilaznica oko Novog Pazara

Projekat 3

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2022

Dužina radova:  2,3

Rehabilitacija državnog puta IIA-203 Pazarište - Sebečevo

Projekat 4

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2022

Dužina radova:  0,98

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Rehabilitacija državnog puta IIA 204,deonica Pazarište - Sopoćani

Projekat 5

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2022

Dužina radova:  5,65

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Lokalni putevi u Novom Pazaru

Projekat 6

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2021

Dužina radova:  12,3

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Rehabilitacija državnog puta IB-194 Pribojska banja - Kokin Brod

Projekat 7

 Lokacija:  Priboj

Godina:  2021

Dužina radova:  7,5

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Rehabilitacija državnog puta IB-29 Štavalj - Sušica

Projekat 8

 Lokacija:  Štavalj

Godina:  2021

Dužina radova:  9

  Video

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Presvlačenje deonice IB-22 Tunel-Ribarići

Projekat 9

 Lokacija:  Ribariće

Godina:  2022

Dužina radova:  6,4

  Video

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Radovi na IIA 209 Beranovac - Goč

Projekat 10

 Lokacija:  Goč

Godina:  2021

Dužina radova:  3,66 km

  Video

Opis projekta:

Rehabilitacija puta.

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

<<
<
>> >
str. 1 / 2