Email
YouTube
FB
Twitter

Tekući projekti

 

Rehabilitacija državnog puta IIA-201, deonica Bare-Vrbnica

 Lokacija:  Sjenica

Godina:  2022

Dužina radova:  8

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Rehabilitacija lokalnih puteva u Sjenici

Lokacija:  Dragojloviće, Fijulj, Lopiže

Godina:  2022

Dužina radova:  20,6

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Rehabilitacija državnog puta IB-22 Raška-Novi Pazar

Projekat 3

 Lokacija:  Raška-Novi Pazar

Godina:  2022

Dužina radova:  17,89

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Sanacija ocepljenja na državnom putu IIA-199 Novi Pazar - Odvraćenica

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2022

Dužina radova:  0,06

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Sanacija klizišta na državnom putu IIB-412, Brvenik-Rudno

 Lokacija:  Raška

Godina:  2022

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Radovi na asfaltiranju auto-puta Valjevo-Lajkovac

Projekat 6

Godina:  2022

Dužina radova:  18,5

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Lokalni put Studenica - Rudno

 Lokacija:  Studenica

Godina:  2022

Dužina radova:  3,2

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Obilaznica oko Novog Pazara

Projekat 8

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2022

Dužina radova:  2,3