Email
YouTube
FB
Twitter

Tekući projekti

<<
<
>> >
str. 1 / 2

 

Izgradnja lokalnog puta za Vidikovac ''Molitva''

Lokacija:  Sjenica

Godina:  2022

Dužina radova:  7,95

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Rehabilitacija lokalnog puta Sopoćani-Gračani-Doljane

Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2022

Dužina radova:  5

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Radovi na asfaltiranju auto-puta Valjevo-Lajkovac

Projekat 3

Godina:  2022

Dužina radova:  18,5

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Krpljenje gradskih ulica i lokalnih puteva u Tutinu

Lokacija:  Tutin

Godina:  2022

Investitor:  Opština Tutin

Tekuće održavanje gradskih saobraćajnica u Novom Pazaru

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2022

Investitor:  Grad Novi Pazar

Lokalni put Studenica - Rudno

 Lokacija:  Studenica

Godina:  2022

Dužina radova:  3,2

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Sanacija kolovoza na dršavnom putu IB-22 u naselju Progorelica

 Lokacija:  Kraljevo

Godina:  2021

Dužina radova:  1

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Obilaznica oko Novog Pazara

Projekat 8

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2022

Dužina radova:  2,3

Lokalni putevi u Novom Pazaru

Projekat 9

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2021

Dužina radova:  12,3

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Rehabilitacija državnog puta IB-29 Štavalj - Sušica

Projekat 10

 Lokacija:  Štavalj

Godina:  2021

Dužina radova:  9

  Video

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

<<
<
>> >
str. 1 / 2