Email
YouTube
FB
Twitter

Tekući projekti

 

Državni put IIA-197 deonica Preko Brdo-Golijski put

Projekat 1

 Lokacija:  Sjenica

Godina:  2023

Dužina radova:  3

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Rehabilitacija državng puta IIA-206

Projekat 2

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2023

Dužina radova:  10,585

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Krug manastira Žiča

 Lokacija:  Kraljevo

Godina:  2023

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Odvodnjavanje projekta brze magistralne saobraćajnice Požarevac - Golubac

Projekat 4

 Lokacija:  Požarevac

Godina:  2023

Dužina radova:  40

Investitor:  Inkop d.o.o. i Nukleus d.o.o.

Rehabilitacija mosta preko reke Vapa na državnom putu IB-29, deonica Sjenica - Sušica

 Lokacija:  Sjenica

Godina:  2022

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Radovi na asfaltiranju auto-puta Valjevo - Lajkovac

Projekat 6

Godina:  2022

Dužina radova:  18,5

Investitor:  JP "Putevi Srbije"