Email
YouTube
FB
Twitter

Tekući projekti

 

Sanacija starog puta Novi Pazar-Raška

Projekat 1

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2023

Dužina radova:  12

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Odvodnjavanje projekta brze magistralne saobraćajnice Požarevac-Golubac

Projekat 2

 Lokacija:  Požarevac

Godina:  2023

Dužina radova:  40

Investitor:  Inkop d.o.o. i Nukleus d.o.o.

Pristupni put u Sirči

 Lokacija:  Kraljevo

Godina:  2023

Dužina radova:  0,67

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Rehabilitacija mosta preko reke Vapa na državnom putu IB29 deonica Sjenica-Sušica

 Lokacija:  Sjenica

Godina:  2022

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Rehabilitacija državnog puta IB-22 Raška-Novi Pazar

Projekat 5

 Lokacija:  Raška-Novi Pazar

Godina:  2022

Dužina radova:  17,89

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Radovi na asfaltiranju auto-puta Valjevo-Lajkovac

Projekat 6

Godina:  2022

Dužina radova:  18,5

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Lokalni put Studenica - Rudno

Projekat 7

 Lokacija:  Studenica

Godina:  2022

Dužina radova:  3,2

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Obilaznica oko Novog Pazara

Projekat 8

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2022

Dužina radova:  2,3