Email
YouTube
FB
Twitter

Tekući projekti

 

Lokalni put Studenica - Rudno

 Lokacija:  Studenica

Godina:  2023

Dužina radova:  15,3

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Rehabilitacija puta IB-22 Ribariće - Špiljani

Projekat 2

 Lokacija:  Tutin

Godina:  2023

Dužina radova:  15,5

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Rehabilitacija puta IIA-201 Vrbnica - Kumanica

Projekat 3

 Lokacija:  Sjenica

Godina:  2023

Dužina radova:  3,5

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Odvodnjavanje projekta brze magistralne saobraćajnice Požarevac - Golubac

Projekat 4

 Lokacija:  Požarevac

Godina:  2023

Dužina radova:  40

Investitor:  Inkop d.o.o. i Nukleus d.o.o.

Pristupni put u Sirči

 Lokacija:  Kraljevo

Godina:  2023

Dužina radova:  0,67

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Rehabilitacija mosta preko reke Vapa na državnom putu IB-29, deonica Sjenica - Sušica

 Lokacija:  Sjenica

Godina:  2022

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Radovi na asfaltiranju auto-puta Valjevo - Lajkovac

Projekat 7

Godina:  2022

Dužina radova:  18,5

Investitor:  JP "Putevi Srbije"