Email
YouTube
FB
Twitter

Novosti: Obaveštenje o obustavi saobraćaja

  23.05.2023

 

Obaveštenje o obustavi saobraćaja

Velika slika

Obaveštavamo širu javnost i sve učesnike u saobraćaju da će naše preduzeće izvoditi asfalterske radove na državnom putu IB-22, deonica Raška-Novi Pazar, te da je planirana totalna obustava saobraćaja na ovom putnom pravcu u punoj širini kolovoza, i to u:

sredu 24.05.2023.godine u  periodu  od  08:00h do 12:00h

 

Za vreme pomenute obustave, učesnici u saobraćaju moraju poštovati postavljenu saobraćajnu signalizaciju kao i instrukcije saobraćajne policije i odgovornog Izvođača radova za korišćenje mogućih alternativnih putnih pravaca na ovom području u naznačenom periodu.

Altrenativni putni pravac za putnička vozila je stari put Raška-Novi Pazar.

Kontakt osobe:

Faruk Hukić, Rukovodilac RJ Gradnja   kontakt tel. 064 846 3620
Srefan Jekić, šef gradilišta   kontakt tel. 064 846 3735