Email
YouTube
FB
Twitter

Novosti: Početak radova u Priboju

  08.08.2023

 

Početak radova u Priboju

Velika slika

Danas se po nalogu JP "Putevi Srbije" otpočelo sa radovima na rehabilitaciji dva putna pravca u opštini Priboj. Rahabilitacija lokalnog puta prema mestu Ćetanje izvodi se u dužini od 1.500 metara, a rehabilitacija lokalnog puta prema mestu Bare izvodi se u dužini od 1.600 metara, predviđena širina za oba puta je 3 metra.

Radi se o dva vrlo zahtevna puta jer se radi o makadamskom kolovozu sa većim podužnim nagibom.

Predviđeno je da se izvode radovi na iskopu materijala, nasipanju tampona i asfaltiranju kolovoza asfaltom BHNS.