Email
YouTube
FB
Twitter

Novosti: Javna licitacija

  01.12.2023

 

Javna licitacija

Naše društvo objavljuje javnu licitaciju za prodaju vozila i građevinskih mašina.

Sredstva se prodaju u viđenom stanju.

 

Datum i početak prijema ponuda za učešće u postupku je od 01.12.2023.godine

Datum, mesto i vreme održavanja javne licitacije je 06.12.2023.godine u 10:30 časova u upravnoj zgradi RJ Mehanizacija, ulica Postenje bb, Novi Pazar.

Vreme razgledanja predmeta licitacije potencijalnim kupcima je svakog radnog dana od 12-15 časova, a na dan licitacije sat vremena pre održavanja licitacije.

Dokument