Email
YouTube
FB
Twitter

Novosti: Poziv za održavanje godišnje Skupštine akcionara AD "Novi Pazar - put" (2010)

  14.05.2010

 

Skupština će se održati 14.06.2010. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama AD "Novi Pazar - put", ulica Šabana Koče 67.

 

  • Objavljen je poziv za održavanje godišnje Skupštine akcionara AD "Novi Pazar - put", koji se može preuzeti.
  • Obrazac punomoćja može se preuzeti.
  • Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine može se preuzeti.