Email
YouTube
FB
Twitter

Završeni projekti

<<
<
>> >
str. 1 / 23

 

Krpljenje udarnih rupa na opštinskim putevima i ulicama u Sjenici

Lokacija:  Sjenica

Godina:  2022

Investitor:  Opština Sjenica

Rehabilitacija državnog puta IIA-194 Pribojska banja - Kokin Brod

Projekat 2

 Lokacija:  Priboj

Godina:  2021

Dužina radova:  7,5

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Presvlačenje deonice IB-22 Tunel-Ribarići

Projekat 3

 Lokacija:  Ribariće

Godina:  2022

Dužina radova:  6,4

  Video

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Rehabilitacija državnog puta IIA-203 Pazarište - Sebečevo

Projekat 4

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2022

Dužina radova:  0,98

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Rehabilitacija državnog puta IIA 204,deonica Pazarište - Sopoćani

Projekat 5

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2022

Dužina radova:  5,65

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Saobraćajnica na Kopaoniku

Projekat 6

 Lokacija:  Kopaonik

Godina:  2021

Dužina radova:  740 m

Opis projekta:

Asfaltiranje saobraćajnice.

Investitor:  Ministarstvo privrede

6 ulica u Novom Pazaru

Projekat 7

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2020

Dužina radova:  1,78 km

  Video

Opis projekta:

Asfaltiranje ulica.

Investitor:  Grad Novi Pazar

42 ulice u Novom Pazaru

Projekat 8

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2020

Dužina radova:  9,978 km

  Video

Opis projekta:

Asfaltiranje ulica.

Investitor:  Grad Novi Pazar

IIA 198 Preko Brdo - Odvraćenica

Projekat 9

 Lokacija:  Golija

Godina:  2019

Dužina radova:  7,63 km

  Video

Opis projekta:

Izgradnja puta.

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Radovi na uređenju 30 ulica

Projekat 10

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2019, 2020

Dužina radova:  5,72 km

  Video

Opis projekta:

Uređenje ulica.

Investitor:  Grad Novi Pazar

<<
<
>> >
str. 1 / 23