Email
YouTube
FB
Twitter

Završeni projekti

<< <>> >
str. 2 / 25

 

Izgradnja lokalnog puta za Vidikovac ''Molitva''

Projekat 1

Lokacija:  Sjenica

Godina:  2022

Dužina radova:  7,95

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Sanacija kolovoza na državnom putu IB-22 u naselju Progorelica

 Lokacija:  Kraljevo

Godina:  2021

Dužina radova:  1

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Sanacija klizišta u mestu Čibukovac na državnom putu IB-22

 Lokacija:  Kraljevo

Godina:  2022

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Rehabilitacija državnog puta IB-29 Štavalj - Sušica

Projekat 4

 Lokacija:  Štavalj

Godina:  2021

Dužina radova:  9

  Video

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Radovi na IIA 209 Beranovac - Goč

Projekat 5

 Lokacija:  Goč

Godina:  2021

Dužina radova:  3,66 km

  Video

Opis projekta:

Rehabilitacija puta.

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Tekuće održavanje gradskih saobraćajnica u Novom Pazaru

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2022

Investitor:  Grad Novi Pazar

Krpljenje gradskih ulica i lokalnih puteva u Tutinu

Lokacija:  Tutin

Godina:  2022

Investitor:  Opština Tutin

Rehabilitacija lokalnog puta Sopoćani - Gračani - Doljane

Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2022

Dužina radova:  5

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Lokalni putevi u Novom Pazaru

Projekat 9

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2021

Dužina radova:  12,3

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Krpljenje udarnih rupa na opštinskim putevima i ulicama u Sjenici

Lokacija:  Sjenica

Godina:  2022

Investitor:  Opština Sjenica

<< <>> >
str. 2 / 25