Email
YouTube
FB
Twitter

Završeni projekti

<<
<
>> >
str. 1 / 25

 

Rehabilitacija državnog puta IB-22 Raška - Novi Pazar

Projekat 1

 Lokacija:  Raška - Novi Pazar

Godina:  2022

Dužina radova:  17,89

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Rehabilitacija puta u naselju Donje Goračiće

Projekat 2

 Lokacija:  Sjenica

Godina:  2023

Dužina radova:  1,5

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Lokalni put Studenica - Rudno

Projekat 3

 Lokacija:  Studenica

Godina:  2022

Dužina radova:  3,2

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Obilaznica oko Novog Pazara

Projekat 4

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2022

Dužina radova:  2,3

Sanacija starog puta Novi Pazar - Raška

Projekat 5

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2023

Dužina radova:  12

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Sanacija otcepljenja na državnom putu IIA-199 Novi Pazar - Odvraćenica

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2022

Dužina radova:  0,06

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Sanacija klizišta na državnom putu IIB-412 Brvenik - Rudno

 Lokacija:  Raška

Godina:  2022

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Rehabilitacija lokalnih puteva u Sjenici

Lokacija:  Dragojloviće, Fijulj, Lopiže

Godina:  2022

Dužina radova:  20,6

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Rehabilitacija državnog puta IIA-201, deonica Bare - Vrbnica

 Lokacija:  Sjenica

Godina:  2022

Dužina radova:  8

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Voćareve livade

Projekat 10

 Lokacija:  Kraljevo

Godina:  2021

Dužina radova:  1,728 km

Opis projekta:

Uređenje saobraćajnica, parkinga, izrada kanalizacije, površina 33.000 m2.

Investitor:  Grad Kraljevo, JP za uređenje grada Kraljevo

<<
<
>> >
str. 1 / 25