Email
YouTube
FB
Twitter

Završeni projekti

<< <>> >
str. 19 / 25

 

R-118a Tutin - Vuča, ulica Pešterska, L=190m

 Lokacija:  Tutin

Godina:  2011

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

R-234, deonica Sibimilje - Kuti

 Lokacija:  Raška

Godina:  2011

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Rehabilitacija puta R-117, deonica Prijevorac - Višnjevo, L=3km

 Lokacija:  Sjenica

Godina:  2011

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Izgradnja puta Mađare - Plenibabe - Koniče - Delimeđe

 Lokacija:  Tutin

Godina:  2011

Investitor:  Opština Tutin

Izvođenje radova na izgradnji ulica i lokalnih puteva u Sjenici

 Lokacija:  Sjenica

Godina:  2011

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Izvođenje radova na izgradnji ulica i lokalnih puteva u Tutinu

 Lokacija:  Tutin

Godina:  2011

Investitor:  Opština Tutin

Izvođenje radova na izgradnji ulica i lokalnih puteva u Raški

 Lokacija:  Raška

Godina:  2011

Investitor:  JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Opštine Raška

Izvođenje radova na izgradnji ulica i lokalnih puteva u Novom Pazaru

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2011

Investitor:  Ministarstvo za infrastrukturu

Koridor 10

Projekat 9

 Lokacija:  Vojvodina

Godina:  2010, 2011

Dužina radova:  13,79 km

Opis projekta:

Izgradnja nove kolovozne konstrukcije.

Fotografije sa ovog gradilišta možete pogledati ovde:

   Galerija slika: Koridor 10

Investitor:  Miniarstvo za infrastrukturu i energetiku

Izvođenje radova na lokalnom putu za selo Čarovine

Lokacija:  Tutin

Godina:  2010

Investitor:  Ministarstvo za infrastrukturu

<< <>> >
str. 19 / 25