Email
YouTube
FB
Twitter

Završeni projekti

<< <>> >
str. 5 / 25

 

Izvođenje radova na državnom putu IIA-197 Duga Poljana - Karajukića Bunari (Tuzinje - K.Bunari - Ugao)

Projekat 1

 Lokacija:  Pešter

Godina:  2020

Dužina radova:  9,94 km

  Video

Opis projekta:

Rehabilitacija puta.

Deonica Tuzinje - Karajukića Bunari - Ugao.

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Izvođenje radova na državnom putu IIA-197 Duga Poljana - Karajukića Bunari (Rasno - Tuzinje)

Projekat 2

 Lokacija:  Pešter

Godina:  2020

Dužina radova:  2,92 km

  Video

Opis projekta:

Rehabilitacija puta.

Deonica Rasno - Tuzinje.

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Kružna raskrsnica na IB-22 na km156+765

Projekat 3

 Lokacija:  Kraljevo

Godina:  2020

Dužina radova:  500 m

Opis projekta:

Izgradnja kružne raskrsnice.

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Izrada prilazne saobraćajnice u Blaževu

Projekat 4

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2020

  Video

Opis projekta:

Izvođenje radova na prilaznoj saobraćajnici zgrade.

Investitor:  Grad Novi Pazar

Aljinoviće - Sjenica RRSP/RRW-IB29PS/2018-02

Projekat 5

 Lokacija:  Put Aljinoviće - Sjenica

Godina:  2019

Dužina radova:  13,8 km

  Video

Opis projekta:

Rekonstrukcija puta.

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Radovi na uređenju dvorišta obdaništa u naselju Šestovo

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2019

Opis projekta:

Uređenje dvorišta obdaništa.

Investitor:  Grad Novi Pazar

Novih 17 ulica - Pristupni put Tunel - džamija u Kozlju

 Lokacija:  Selo Kozlje

Godina:  2019

Dužina radova:  6,67 km

Opis projekta:

Izgradnja ulica.

Investitor:  Grad Novi Pazar

Izgradnja lokalnih puteva - Tutin

 Lokacija:  Tutin

Godina:  2019, 2020

Dužina radova:  25,75 km

Opis projekta:

Izgradnja lokalnih puteva.

Investitor:  Opština Tutin

Državni put Rasno - Tuzinje

 Lokacija:  Put Rasno - Tuzinje

Godina:  2019

Dužina radova:  1,651 km

Opis projekta:

Rekonstrukcija puta.

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

IIA-209 Beranovac - Goč

Projekat 10

 Lokacija:  Put IIA 209

Godina:  2019

Dužina radova:  4,33 km

  Video

Opis projekta:

Rekonstrukcija puta.

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

<< <>> >
str. 5 / 25