Email
YouTube
FB
Twitter

Završeni projekti

<< <>> >
str. 6 / 27

 

Rehabilitacija mostova na državnom putu IIA-210 Jošanička Banja - Kopaonik

Projekat 1

 Lokacija:  Kopaonik

Godina:  2021

Opis projekta:

Most preko reke Veleštice na km 1+278,06

Most preko reke Veleštice na km 2+991,84

Most preko reke Samokovske na km 3+361,06

Most na km 3+775

Most preko reke Palješke na km 5+043,29

Most preko reke Samokovske na km 16+200

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Izvođenje radova na državnom putu IIA-210, deonica Jošanička Banja - Kopaonik

Projekat 2

 Lokacija:  Kopaonik

Godina:  2021

Dužina radova:  6,797

  Video

Opis projekta:

Deonica Kadijevac - Kopaonik od km 16+873,70 do km 23+670,90

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Radovi na IIA-210 Jošanička Banja - Kopaonik

Projekat 3

 Lokacija:  Kopaonik

Godina:  2021

Dužina radova:  15,05 km

  Video

Opis projekta:

Deonice Đorov most - Gvozdac i Kadijvac - Kopaonik.

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Ulica Karađorđeva u opštini Raška

Projekat 4

 Lokacija:  Raška

Godina:  2020

Dužina radova:  250 m

Opis projekta:

Asfaltiranje ulice.

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Sanacija lokalnog puta u Rvatima

Projekat 5

 Lokacija:  Raška

Godina:  2020

Dužina radova:  610 m

Opis projekta:

Sanacija puta.

Radovi na deonici državnog puta IIA-210 Jošanička Banja - Kopaonik

Projekat 6

 Lokacija:  Kopaonik

Godina:  2020

Dužina radova:  3,62 km

  Video

Opis projekta:

Rehabilitacija puta.

Deonica Jošanička Banja - Đorov most.

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Izvođenje radova na lokalnom putu Doliće - Crvsko

Projekat 7

 Lokacija:  Pešter

Godina:  2020

Dužina radova:  2,9 km

  Video

Opis projekta:

Urgentno održavanje.

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Izvođenje radova na državnom putu IIA-202 Raždaginja - Rakočki Bunari

Projekat 8

 Lokacija:  Pešter

Godina:  2020

Dužina radova:  9,38 km

  Video

Opis projekta:

Rehabilitacija puta

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Izvođenje radova na državnom putu IIA-197 Duga Poljana - Karajukića Bunari (Tuzinje - K.Bunari - Ugao)

Projekat 9

 Lokacija:  Pešter

Godina:  2020

Dužina radova:  9,94 km

  Video

Opis projekta:

Rehabilitacija puta.

Deonica Tuzinje - Karajukića Bunari - Ugao.

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Izvođenje radova na državnom putu IIA-197 Duga Poljana - Karajukića Bunari (Rasno - Tuzinje)

Projekat 10

 Lokacija:  Pešter

Godina:  2020

Dužina radova:  2,92 km

  Video

Opis projekta:

Rehabilitacija puta.

Deonica Rasno - Tuzinje.

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

<< <>> >
str. 6 / 27