Email
YouTube
FB
Twitter

Završeni projekti

<< <>> >
str. 4 / 26

 

Rehabilitacija državnog puta IIA-204, deonica Pazarište - Sopoćani

Projekat 1

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2022

Dužina radova:  5,65

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Saobraćajnica na Kopaoniku

Projekat 2

 Lokacija:  Kopaonik

Godina:  2021

Dužina radova:  740 m

Opis projekta:

Asfaltiranje saobraćajnice.

Investitor:  Ministarstvo privrede

6 ulica u Novom Pazaru

Projekat 3

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2020

Dužina radova:  1,78 km

  Video

Opis projekta:

Asfaltiranje ulica.

Investitor:  Grad Novi Pazar

42 ulice u Novom Pazaru

Projekat 4

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2020

Dužina radova:  9,978 km

  Video

Opis projekta:

Asfaltiranje ulica.

Investitor:  Grad Novi Pazar

IIA-198 Preko Brdo - Odvraćenica

Projekat 5

 Lokacija:  Golija

Godina:  2019

Dužina radova:  7,63 km

  Video

Opis projekta:

Izgradnja puta.

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Radovi na uređenju 30 ulica

Projekat 6

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2019, 2020

Dužina radova:  5,72 km

  Video

Opis projekta:

Uređenje ulica.

Investitor:  Grad Novi Pazar

Rehabilitacija državnog puta IIA-202, deonica Sjenica - Raždaginja

Projekat 7

 Lokacija:  Sjenica

Godina:  2021

Dužina radova:  7,613

Opis projekta:

od km 1+127 do km 8+740

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Radovi na lokalnom putu Doliće - Crvsko

Projekat 8

 Lokacija:  Doliće

Godina:  2021

Dužina radova:  14,66 km

  Video

Opis projekta:

Sa krakom za Giljevu i krakom u selu Dolići.

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Rehabilitacija državnog puta IIA-209, deonica Beranovac - Goč

Projekat 9

 Lokacija:  Goč

Godina:  2020

Dužina radova:  4,43 km

  Video

Opis projekta:

Rehabilitacija puta.

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Rehabilitacija mostova na državnom putu IIA-210 Jošanička Banja - Kopaonik

Projekat 10

 Lokacija:  Kopaonik

Godina:  2021

Opis projekta:

Most preko reke Veleštice na km 1+278,06

Most preko reke Veleštice na km 2+991,84

Most preko reke Samokovske na km 3+361,06

Most na km 3+775

Most preko reke Palješke na km 5+043,29

Most preko reke Samokovske na km 16+200

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

<< <>> >
str. 4 / 26