Email
YouTube
FB
Twitter

Novosti

<< <
>>
>
str. 14 / 14
10
AVG
2010
Slika 1

Objavljeni finansijski izveštaji za 2009. godinu

Finansijski izveštaji za 2009. godinu su objavljeni.

02
JUL
2010
Slika 2

Obaveštenje o akcijama manjinskih akcionara

Obaveštenje o zaključcima donetim na sastanku održanom 12. juna 2010. godine u RJ Mehanizacija.

14
MAJ
2010
Slika 3

Poziv za održavanje godišnje Skupštine akcionara AD "Novi Pazar - put" (2010)

Skupština će se održati 14.06.2010. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama AD "Novi Pazar - put", ulica Šabana Koče 67.

23
JUN
2009
Slika 4

Politika zaštite životne sredine

Izvršena je provera dokumentacije za sistem upravljanja zaštitom životne sredine od strane predstavnika SGS-a.

<< <
>>
>
str. 14 / 14