Email
YouTube
FB
Twitter

Publikacije

Velika slika

Rukovodeći se izrekom da "Ono što nije zapisano, kao da nikad nije ni postojalo", uvek smo se trudili da naš rad i postojanje zabeležimo putem pisanih reči.

 

Tako je još davnog 17. avgusta 1984. godine izašao prvi broj Biltena, u kojem smo naše radnike informisali o dešavanju u firmi. Biltene smo po potrebi izdavali i u narednim godinama, sve do 1991. godine, kada je izašao poslednji broj. U vreme izdavanja, Bilteni su služili za informisanje radnika o aktuelnostima u firmi, a danas kao svojevrstan prozor u prošlost i ono šta i kako smo nekada radili. Nije preterano reći da izdati Bilteni imaju veću vrednost sada, nego u trenutku izdavanja.

Seminarski radovi

Velika slika

Edukaciju zaposlenih i informisanje relevantnih institucija o stanju putne mreže u našem kraju vršili smo putem seminara i savetovanja koje smo organizovali. Na seminarima je bilo vrlo kvalitetnih radova, kako od strane naših radnika, tako i od strane gostiju. Zbog toga smo i radove sa seminara i savetovanja objavljivali u publikacijama. Poslednjih godina održali smo dva seminara: "Izgradnja, rehabilitacija i rekonstrukcija javnih saobraćajnica" (2011) i "Održavanje puteva,  informacioni sistem, mehanizacija i  proizvodnja materijala" (2012), ali ništa manje nisu bitni ni oni iz ranijih godina.

 

Takođe je vrlo značajna i publikacija "Putna mreža pešterske visoravni i planine Golije", koju smo objavili 2009. godine. U ovoj publikaciji, nastaloj u sklopu istoimenog skupa, u 10 radova, od strane 27 autora (4 doktora) su na stručan i konkretan način ukazani problemi i predložena rešenja u vezi sa putnom mrežom u našim krajevima.

Monografije

Velika slika

Posebno smo ponosni na Monografiju koju smo 2007. godine izdali za 45 godina postojanja firme. U vreme izdavanja predstavljala je jedinstveno štivo, jer nijedna putarska firme pre toga nije na takav način obeležila neki od svojih jubileja. Svi koji su je čitali ocenili su je kao vrlo kvalitetnu i sadržajnu.

 

Zbog velikog uspeha i publiciteta koju je izdata monografija imala, bilo bi previše da smo i za 50 godina firme izdali novu monografiju, jer je prošlo samo pet godina od izdavanja prve. Ipak, 50 godina od osnivanja firme je isuviše značajan jubilej da bi prošao tiho i bez pažnje koju zaslužuje.

 

Zbog toga smo 2012. godine izdali Publikaciju za 50 godina postojanja, kojom smo želeli da istaknemo ponos i radost zbog toga što je pola veka rada, truda i hiljade litara prolivenog znoja svih naših radnika, od osnivanja firme, pa do današnjih dana, dalo zavidne rezultate.

Preuzmite biltene

Velika slika