Email
YouTube
FB
Twitter

Video zapisi

Film1

Izrada šipova na gradilištu Raška-Novi Pazar

Film2

Asfaltiranje na putu Ribariće-Špiljani

Film3

Asfaltiranje devijacije na mostu u Adranima

Film4

IB-22 Raška-Novi Pazar Ugradnja završnog sloja

Film5

Radovi na putu IB-22 Ribariće-Špiljani

Film6

Asfaltiranje na putu IIA-201 Bare-Kumanica

Film7

Radovi na putu IIA-201 Bare-Kumanica

Film8

Montiranje mostovskih nosača na gradilištu Raška-Novi Pazar

Film9

Asfaltiranje deonice Mehov krš-granica sa Crnom Gorom

Film10

Ugradnja asfalta na gradilištu Raška-Novi Pazar

Film11

Betoniranje mosta na reci Ibar na putu IB-22 Raška-Novi Pazar

Film12

Radovi na gradilištu Raška-Novi Pazar

Film13

Rehabilitacija starog puta Raška-Novi Pazar

Film14

Montiranje mostovskih nosača

Film15

Asfaltiranje puta Studenica-Rudno

Film16

Asfaltiranje lokalnog puta Vidikovac-Molitva

Film17

Asfaltiranje obilaznice oko Novog Pazara

Film18

Asfaltiranje deonice Štavalj-Sušica na putu IB-29

Film19

Završno asfaltiranje na gradilištu Pazarište-Sopoćani

Film20

Asfaltiranje obilaznice oko Novog Pazara

Film21

Asfaltiranje puta u selu Žitniće

Film22

Radovi na gradilištu Štavalj-Sušica

Film23

Asfaltiranje puta IIA-203 Pazarište-Sebečevo

Film24

Asfaltiranje deonice na putu IIA-204 Pazarište-Sopoćani

Film25

Asfaltiranje u Muhovu

Film26

Asfaltiranje puta Studenica-Rudno

Film27

Asfaltirana deonica na gradilištu Štavalj-Sušica

Film28

Završeno asfaltiranje prema Ribariću

Film29

Mašinsko krpljenje u Ribariću

Film30

Asfaltiranje puta prema džamiji u Trnavi

Film31

Mašinsko krpljenje na putu IB-22 Novi Pazar-Ribariće

Film32

Radovi na letnjem održavanju

Film33

Betoniranje mosta preko reke Raške

Film34

Radovi na obilaznici oko Novog Pazara

Film35

Radovi na sanaciji klizišta na putu IIA-203 Pazarište-Tutin

Film36

Radovi na rehabilitaciji puta IIA-204 Pazarište-Sopoćani

Film37

Čišćenje snega na putu IIA-198 Novi Pazar-Odvraćenica

Film38

Betonska baza "Novi Pazar"

Film39

Novi Pazar-put - Rekordna ugradnja asfalta na putu IIA-210 Još. banja-Kopaonik

Film40

Asfaltiranje deonice puta Beranovac-Goč

Film41

Asfaltiranje lokalnog puta Crvsko-Bare

Film42

Asfaltiranje deonice Jošanička banja-Kopaonik

Film43

Asfaltiranje ulice Nurije Pozderca

Film44

Asfaltiranje ulica u Novom Pazaru

Film45

Probijanje puta IIA-198 Raška-Odvraćenica

Film46

Asfaltirana denica puta Jošanička banja - Kopaonik

Film47

Asfaltiranje u Raždaginji

Film48

Asfaltiran put Doliće-Crvsko

Film49

Asfaltirana deonica puta Raždaginja-Buđevo

Film50

Asfaltiranje deonice puta IB-194 Kokin brod-Pribojska banja

Film51

Ugradnja završnog sloja na putu Raška-Novi Pazar

 

Za više filmova, posetite naš YouTube kanal: