Email
YouTube
FB
Twitter

Novosti: Asfaltiranje prema deponiji "Golo brdo"

  05.07.2021

 

Asfaltiranje lokalnog puta prema deponiji "Golo brdo"

Velika slika

Danas je na lokalnom putu od tunela prema deponiji "Golo brdo" asfaltirana deonica od 910 metara na kojoj je ugrađeno 390 tona BNS-a i 550 tona AB-a, čime se radovi na ovom gradilištu privode kraju.

Na ovom lokalnom putu ukupne dužine 2 kilometra urađeno je 10 propusta, ugrađeno je ukupno 3.100 m3 tampona, 1.600 tona BNS-a i 900 tona AB-a.

Preostalo je da se urade proširenja za mimoilaženje vozila, uređenje bankina kao i asfaltiranje staze oko objekta.

Video prikaz asfaltiranja

Mala slika filma