Email
YouTube
FB
Twitter

Novosti: I ove godine nagrada za dobre radnike

  16.01.2022

 

Nagrada za dobre radnike

Velika slika

Na predlog Sindikata, a uz saglasnost Rukovodstva "Novi Pazar-put", odlučeno je da se nagradi određeni broj dobrih radnika.

 

Radnicima je preko sindikalne organizacije obezbeđen sedmodnevni smeštaj i hrana u hotelu "Merkur" u Vrnjačkoj Banji.

 

Takođe je, pored smeštaja i hrane, radnicima omogućena sva potrebna medicinska nega u vidu preventivnih zdravstvenih pregleda (po sopstvenoj želji).

 

Ukupno 30 radnika je nagrađeno na ovaj način.