Email
YouTube
FB
Twitter

Novosti: Obaveštenje o obustavi saobraćaja na putu IIA-203 Pazarište-Tutin

  12.05.2022

 

Obaveštenje o obustavi saobraćaja na putu IIA-203 Pazarište-Tutin

Ovim putem Vas obaveštavamo da će preduzeće  „Novi Pazar-Put“ d.o.o. izvoditi  radove na državnom putu IIA-203  Dojeviće – Tutin  - Mehov Krš, deonica Pazarište - Sebečevo, te da je planirana totalna obustava saobraćaja na ovom putnom pravcu u punoj širini kolovoza, i to:

 

-          Petak, 13.05.2022.godine u  periodu  od  09:00 h  do 14:00 h   

 

Za vreme pomenute obustave, učesnici u saobraćaju moraju poštovati postavljenu saobraćajnu signalizaciju kao i instrukcije saobraćajne policije i odgovornog Izvođača radova za korišćenje mogućih alternativnih putnih pravaca na ovom području u naznačenom periodu.