Email
YouTube
FB
Twitter

Novosti: Obaveštenje o obustavi saobraćaja na putu IB-29 Štavalj-Sušica

  25.05.2022

 

Obaveštenje o obustavi saobraćaja na putu IB-29 deonica Štavalj-Sušica

Obaveštavamo širu javnost i sve učesnike u saobraćaju da će „Novi Pazar-Put“ izvoditi asfalterske radove na državnom putu IB-29 deonica Štavalj-Sušica, te da je planirana totalna obustava saobraćaja na ovom putnom pravcu u punoj širini kolovoza, i to u:


-  četvrtak 26.05.2022.godine u  periodu  od  09:00 h  do 16:00 h


Za vreme pomenute obustave, učesnici u saobraćaju moraju poštovati postavljenu saobraćajnu signalizaciju kao i instrukcije saobraćajne policije i odgovornog Izvođača radova za korišćenje mogućih alternativnih putnih pravaca na ovom području u naznačenom periodu.

Altrenativni putni pravac je Duga Poljana-Karajukića Bunari- Raždaginja.

Kontakt osoba: Semir Mujagić, šef Sekcije Sjenica, kontakt tel. 064 846 3693