Email
YouTube
FB
Twitter

Novosti: Asfaltiranje lokalnog puta Vidikovac - Molitva

  07.09.2022

 

Asfaltiranje lokalnog puta Vidikovac - Molitva

Velika slika

Danas je asfaltirana još jedna deonica na lokalnom putu Vidikovac - Molitva, u dužini od 1.300 metara, i pri tom je ugrađeno 1.100 tona asfalta.

 

Na ovom gradilištu, čija je ukupna dužina 8 kilometara, preostalo je da se izvedu radovi u dužini od 800 metara.

 

Do sada je na ovom gradilištu iskopano 38.000 m3 materijala, ugrađeno 15.000 m3 tampona i 5.500 tona asfalta.

Video

Mala slika filma