Email
YouTube
FB
Twitter

Novosti: Saopštenje za javnost

  25.10.2022

 

Saopštenje za javnost

Mala slika

Povodom sve češćih pritužbi upućenih na adresu našeg Društva (telefonom, putem društvenih mreža, raznih internet portala...), a u vezi sa radovima u ulici Generala Živkovića,

 

S A O P Š T A V A M O

 

da "Novi Pazar - put" DOO nema apsolutno nikakve veze sa radovima na pomenutoj ulici. Znači, nismo učestvovali na tenderu, ne učestvujemo u izvođenju radova, ni kao podizvođači, ni kao snabdevači materijalom, zbog čega molimo građane da nas ne povezuju sa ovim radovima.

 

HVALA