Email
YouTube
FB
Twitter

Novosti: Nastavljena tradicija nagrade za dobre radnike

  21.01.2023

 

Nastavljena tradicija nagrade za dobre radnike

Velika slika

Kao i prethodnih godina, tako i ove, na predlog Sindikata, a uz saglasnost Rukovodstva "Novi Pazar-put" odlučeno je da se određeni broj dobrih radnika nagradi.
Radnicima je preko sindikalne organizacije obezbeđen sedmodnevni smeštaj i hrana u hotelu "Merkur" u Vrnjačkoj Banji.
Takođe je, pored smeštaja i hrane, radnicima omogućena sva potrebna medicinska nega u vidu preventivnih zdravstvenih pregleda (po sopstvenoj želji).
Nagrađeno je 30 radnika.