Email
YouTube
FB
Twitter

Novosti: Obaveštenje o obustavama saobraćaja

  20.05.2023

 

Obaveštenje o obustavama saobraćaja

Velika slika

Obaveštenje o obustavama saobraćaja na putu IB-22, deonica Mehov krš-Državna granica sa Crnom Gorom. Obaveštavamo širu javnost i sve učesnike u saobraćaju da će „Novi Pazar-Put“ izvoditi asfalterske radove na državnom putu IB-22, deonica Mehov krš-Državna granica sa Crnom Gorom, te da je planirana totalna obustava saobraćaja na ovom putnom pravcu u punoj širini kolovoza, i to u:

-  ponedeljak 22.05.2023.godine u  periodu  od  12:00h do 17:00h

 

Za vreme pomenute obustave, učesnici u saobraćaju moraju poštovati postavljenu saobraćajnu signalizaciju kao i instrukcije saobraćajne policije i odgovornog Izvođača radova za korišćenje mogućih alternativnih putnih pravaca na ovom području u naznačenom periodu.

Altrenativni putni pravac je Duga Poljana-Karajukića Bunari-Raždaginja-Sjenica.

Kontakt osobe: Nedžib Mašović, šef gradilišta   kontakt tel. 064 846 3616

                       Hamid Hadžić, šef gradilišta   kontakt tel. 064 846 3741