Email
YouTube
FB
Twitter

Novosti

<< <>> >
str. 11 / 13
20
MAJ
2016
Slika 1

Poziv za održavanje godišnje Skupštine akcionara AD "Novi Pazar - put" (2016)

Skupština će se održati 21.06.2016. godine sa početkom u 12 časova u sedištu Društva u Novom Pazaru, ulica Šabana Koče 67.

29
DEC
2015
Slika 2

Održana svečana sednica Nadzornog odbora

Svečana sednica Nadzornog odbora AD "Novi Pazar - Put" održana je 25.12.2015. god. u prostorijama RJ Mehanizacija u Novom Pazaru.

03
DEC
2015
Slika 3

In Memoriam - Vuica Ratković (1950-2015)

Dana 27.11.2015. u 65-toj godini života napustio nas je dragi kolega i prijatelj Vuica Ratković.

03
AVG
2015
Slika 4

Novosti u vezi sa ISO standardima

AD "Novi Pazar - Put" dobio sertifikat za zaštitu na radu (OHSAS) i resertifikovao sertifikat za zaštitu životne sredine (EMS).

22
JUL
2015
Slika 5

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

U skladu sa Zakonom o zaštiti uzbunjivača donet je Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja.

23
JUN
2015
Slika 6

Javnobeležnički zapisnik sa Skupštine akcionara 2015

Sačinjen je i objavljen javnobeležnički zapisnik sa skupštine akcionara, održane 16.06.2015. u Novom Pazaru.

15
MAJ
2015
Slika 7

Poziv za održavanje godišnje Skupštine akcionara AD "Novi Pazar - put" (2015)

Skupština će se održati 16.06.2015. godine sa početkom u 12 časova u sedištu Društva u Novom Pazaru, ulica Šabana Koče 67.

28
APR
2015
Slika 8

Godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu

Objavljen je Godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu sa mišljenjem revizora.

25
DEC
2014
Slika 9

Održana svečana sednica Nadzornog odbora

Svečana sednica Nadzornog odbora AD "Novi Pazar - Put" održana je 25.12.2014. god. u prostorijama RJ Mehanizacija u Novom Pazaru.

16
DEC
2014
Slika 10

Izet Ljajić izabran za člana Inženjerske Akademije Srbije

Bivši direktor AD "Novi Pazar - put" Izet Ljajić postao je prvi član ove akademije iz putne privrede Srbije.

<< <>> >
str. 11 / 13