Email
YouTube
FB
Twitter

Novosti

<< <>> >
str. 12 / 15
27
JUN
2016
Slika 1

Zapisnik i odluke sa redovne godišnje Skupštine akcionara AD "Novi Pazar - put" (2016)

Održana redovna godišnja Skupština akcionara AD "Novi Pazar - put", dana 21.06.2016. god..

20
MAJ
2016
Slika 2

Poziv za održavanje godišnje Skupštine akcionara AD "Novi Pazar - put" (2016)

Skupština će se održati 21.06.2016. godine sa početkom u 12 časova u sedištu Društva u Novom Pazaru, ulica Šabana Koče 67.

29
DEC
2015
Slika 3

Održana svečana sednica Nadzornog odbora

Svečana sednica Nadzornog odbora AD "Novi Pazar - Put" održana je 25.12.2015. god. u prostorijama RJ Mehanizacija u Novom Pazaru.

03
DEC
2015
Slika 4

In Memoriam - Vuica Ratković (1950-2015)

Dana 27.11.2015. u 65-toj godini života napustio nas je dragi kolega i prijatelj Vuica Ratković.

03
AVG
2015
Slika 5

Novosti u vezi sa ISO standardima

AD "Novi Pazar - Put" dobio sertifikat za zaštitu na radu (OHSAS) i resertifikovao sertifikat za zaštitu životne sredine (EMS).

22
JUL
2015
Slika 6

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

U skladu sa Zakonom o zaštiti uzbunjivača donet je Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja.

23
JUN
2015
Slika 7

Javnobeležnički zapisnik sa Skupštine akcionara 2015

Sačinjen je i objavljen javnobeležnički zapisnik sa skupštine akcionara, održane 16.06.2015. u Novom Pazaru.

15
MAJ
2015
Slika 8

Poziv za održavanje godišnje Skupštine akcionara AD "Novi Pazar - put" (2015)

Skupština će se održati 16.06.2015. godine sa početkom u 12 časova u sedištu Društva u Novom Pazaru, ulica Šabana Koče 67.

28
APR
2015
Slika 9

Godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu

Objavljen je Godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu sa mišljenjem revizora.

25
DEC
2014
Slika 10

Održana svečana sednica Nadzornog odbora

Svečana sednica Nadzornog odbora AD "Novi Pazar - Put" održana je 25.12.2014. god. u prostorijama RJ Mehanizacija u Novom Pazaru.

<< <>> >
str. 12 / 15