Email
YouTube
FB
Twitter

Novosti

<< <
>>
>
str. 19 / 19
21
SEP
2011
Slika 1

Objavljeni finansijski izveštaji za 2010. godinu

Finansijski izveštaji za 2010. godinu su objavljeni.

16
SEP
2010
Slika 2

Objavljeni finansijski izveštaji za 2008. godinu

Finansijski izveštaji za 2008. godinu su objavljeni.

10
AVG
2010
Slika 3

Objavljeni finansijski izveštaji za 2009. godinu

Finansijski izveštaji za 2009. godinu su objavljeni.

02
JUL
2010
Slika 4

Obaveštenje o akcijama manjinskih akcionara

Obaveštenje o zaključcima donetim na sastanku održanom 12. juna 2010. godine u RJ Mehanizacija.

14
MAJ
2010
Slika 5

Poziv za održavanje godišnje Skupštine akcionara AD "Novi Pazar - put" (2010)

Skupština će se održati 14.06.2010. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama AD "Novi Pazar - put", ulica Šabana Koče 67.

23
JUN
2009
Slika 6

Politika zaštite životne sredine

Izvršena je provera dokumentacije za sistem upravljanja zaštitom životne sredine od strane predstavnika SGS-a.

<< <
>>
>
str. 19 / 19